ASTRO - A nap, a hold és a csillagok a hagyományos közösségek életében

A NAP, A HOLD ÉS A CSILLAGOK A HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBEN
Vasi Skanzen
2018. június 23. – november 11.
 
A hagyományos közösségeknél az idő és ezáltal az élet ritmusát a nap és a hold járása határozta meg évezredeken keresztül. A klasszikusan paraszti munkát végző, földműveléssel és állattartással foglalkozó emberek Magyarországon még a 20. század második felében sem az óra járásához igazodtak. Ezt, a nap- és holdjárásra épülő, ciklikus életrendet mutatja be a kiállítás szabadtéri része.
Az évszakok, hónapok, napok rendjében ismerhetők meg a Nyugat-Magyarországon jellemző regulák, tiltások, munkák, szokások, hiedelmek és liturgikus cselekményekhez kötődő vagy pusztán népi vallásosságra jellemző jegyek. Figyelemmel kísérjük a nemi, a korcsoportonkénti, valamint a vallási eltéréseket. Ehhez állítjuk párhuzamba a napfordulókat, valamint a hold változásait – különösen utalva az újholdra.
Szólunk a naptári rendszerekről, a csíziók elterjedéséről és ezek hatásáról. A kerített ház szobájában, konyhájában és kamrájában ismerhetők meg a nap, a hold és a csillagok ismeretéhez, ábrázolásához kötődő legfontosabb példák. A nap-terem középpontjában egy Oltáriszentség-tartó áll; a hold-teremben egy Holdsarlós Madonna; a csillagos-terem központi szimbóluma a háromkirályok csillaga. Az utóbbi, vízkereszti jelesnapi hagyomány szövegéből vettük a kiállítás címét is: „Szép jel és szép csillag …”.
A termekben utalunk az égitestek szimbolikus, emblematikus és allegorikus alkalmazására. Többek között vázoljuk a pentagramma, a hexagramma és a forgórózsa, a szvasztika kultúrtörténetét.