Közbeszerzés, szerződések

Szerződés kelte: 2017. május 5.

Szerződő fél: Museumstore Kft., 1048 Budapest, Homoktövis u. 123.

Szerződés tárgya: A Kubinyi Ágoston Program támogatásával a 28123-2/2016/KOZGYUJT számú támogatási szerződés alapján megvalósuló, a Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy u. 9. sz. alatti épületének I. emeletén tervezett új állandó kiállítás IV. üteme kivitelezése.

Ellenszolgáltatás összege: 10.748.819,- Ft + ÁFA

 

 

Szerződés kelte: 2017. augusztus 31.

Szerződő fél: Forgax Alkotóműhely Kft.,cím:3012 Nagykökényes, József A. u. 14.

Szerződés tárgya: A szombathelyi JPI Romkert 5997/1 helyrajzi számú ingatlanán lévő késő római császári palota aulája mozaikjának megóvásával kapcsolatos tevékenységek.

Ellenszolgáltatás összege: 14.799.000,- Ft + ÁFA

A 2017. évi kézi ásatási földmunka vállalkozási szerződésének adatai:

Szerződés kelte: 2017. október 9.

Szerződő fél (nyertes ajánlattevő): ArchaeoJedi Kft., 9763 Vasszécseny, Kossuth L. u. 25.

Szerződés tárgya: Vas megye területén a 2017. évben végzendő régészeti feltárások kézi földmunkáinak elvégzése.

Ellenszolgáltatás összege: 2.300,- Ft + ÁFA/munkaóra.

Közbeszerzési terv 2020/1.
Közbeszerzési terv 2020/2.

Közbeszerzési terv 2019.

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2017.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2017. évi kézi ásatási földmunka