Kutatószolgálat

 

Adattárak használatának rendje a Savaria Múzeumban

1. Kutatási kérelem

Külső kutatók esetében a kutatás jóváhagyott kutatási kérelemmel kezdhető meg, amely a kutatási engedély kérelem kitöltésével és benyújtásával szerezhető meg.
A kérelemben meg kell jelölni a kutatás célját és témáját. Az engedély kérelmet a Gyűjteményi és Adattári Osztály vezetője javaslattétellel terjeszti a múzeumigazgató elé, aki dönt az engedélyezésről.
A kutatási engedélyeket az illetékes szervezeti egység iktatja.

Az iktató szám:  adattár kódja sorszám/év (pl. SM NA 17/2008)

Adattárak kódjai:
Savaria Múzeum Régészeti Adattára – SM RA
Savaria Múzeum Térképtára – SM TÉT
Savaria Múzeum Néprajzi Adattára – SM NA
Savaria Múzeum Történeti Adattára – SM TA
Savaria Múzeum Természettudományi Adattára – SM TTA
Savaria Múzeum Restaurátor Adattára – SM REA

A kutató személyes adatainak védelméről az Avtv. rendelkezései szerint gondoskodik a múzeum.

2. Kutatóterem

A múzeum ingyen bocsátja a külső és belső kutatók* rendelkezésére a kért anyagot. Külső kutatók a központi könyvtár belső helyiségében foglalhatnak helyet, amit a kutatás ideje alatt nem hagyhatnak el.
A kutatók számára a kutatószolgálatot az ezzel megbízott adattáros vagy gyűjteménykezelő, a kutatótermi felügyeletet a könyvtáros látja el.

Az adattárak és a kutatóterem nyitva tartása:

Külső kutatók számára:
kedden és csütörtökön 8.00-12.00 és 13.00-15.30

Belső kutatók számára:
hétfőtől – csütörtökig: 8.00-15.30
péntek: 8.00-13.00

3. Az iratanyag használata

Külső kutatók számára a kiadott anyag csak a kutatóteremben használható. Belső kutatók a kiadott anyag visszavételezéséig az adattárban vagy irodájukban dolgozhatnak. A kutatás befejezése után a visszaadott adattári anyagot a kutatószolgálatos ellenőrzi. Az anyag visszavételezésénél jelentkező hiányokért, károsodásért a kutatót terheli a felelősség.
A kutatótermi asztalnál csak írószer és jegyzetfüzet, illetve az illetékes tárvezető egyedi elbírálása alapján hordozható számítógép használható.

A kutató más személy kutatásához kiadott anyagot nem kutathat. Ennek megszegése a kutatás felfüggesztését vonja maga után.

A kutatásra kiadott iratanyag visszavételezése a kutatóterem és az adattárak zárása előtt fél órával, hétfőtől csütörtökig 15.00 órakor, pénteken 12.30 órakor kezdődik!

Szigorúan tilos:

  • az anyag eredeti rendjét megváltoztatni
  • a lapszámozástól eltérni
  • az anyagból bármit kiemelni
  • a szövegrészeket áthúzni
  • bármit az iratra jegyezni
  • az irat fölött írni

A kutatóteremben tilos:

  • kabátot, táskát tartani
  • élelmiszert és italt fogyasztani
  • mobiltelefont használni
  • a terem csendjét bármilyen módon megzavarni

Kabátot, esernyőt, személyes tárgyakat stb. a múzeum információs szolgálatánál lévő ruhatárban kell elhelyezni.

4. Másolat készítése

A kutatók kérésére a múzeumban őrzött és kutatott iratokról másolat készíthető.
Igénybejelentés az igénylőlap kitöltésével történik. A másolatok kiadását az érintett tár vezetője engedélyezheti, elkészültével a másolást végző kolléga köteles azt ellenjegyezni. 
A megrendelőlapon az adattári anyag pontos adattári számát, oldalszámát fel kell tüntetni. Az igénylőlapot a másolatot készítő szervezeti egység iktatja.
A megrendelést a kérelem benyújtását követő öt munkanapon belül teljesíti a múzeum.
A gyűjteményi és adattári osztályvezető egyedi elbírálása alapján egyes adattári anyagokról a fényképezés a kutató szervezésében elvégezhető.

Külső kutatók számára a másolási díjakat az érvényben lévő szolgáltatási árak jegyzéke tartalmazza.

Belső kutatók számára másolat készítése ingyenes.

 

Szombathely, 2008. június 12.

*értsd: az egységes megyei múzeumi szervezet muzeológus és egyéb szakalkalmazott besorolású munkatársai

IGÉNYLŐLAP Fénymásolat és digitális másolat készítéséhez, nyomtatáshoz