Adatkezelési tájékoztatás weboldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Látogatónk!

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 9. (továbbiakban: Múzeum) az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

A Múzeum weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A savariamuseum.hu oldal használ feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-kat. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a savariamuseum.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja:

Alapműködést biztosító sütik:    
PHPSESSID - Szolgáltató: savariamuseum.hu; Típus: HTTP; Lejárati idő: munkamenet időtartama; Leírás: A felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során

A savariamuseum.hu oldal használ statisztikai sütiket. A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Oldalunkon a Google Analytics rendszer sütijeit használjuk.

Statisztikai célu sütik:    
_ga - Szolgáltató: savariamuseum.hu; Típus: HTTP; Lejárati idő: 2 év; Leírás: Google Analytics süti, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalt.
_gat - Szolgáltató: savariamuseum.hu; Típus: HTTP; Lejárati idő: 1 nap; Leírás: Google Analytics süti, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalt.
_gid - Szolgáltató: savariamuseum.hu; Típus: HTTP; Lejárati idő: 1 nap; Leírás: Google Analytics süti, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalt.
collect - Szolgáltató: google-analytics.com; Típus: Pixel; Lejárati idő: munkamenet időtartama; Leírás: Google Analytics süti, adatokat küld a látogató készülékéről és magatartásáról, és követi a látogatót készülékeken és marketingcsatornákon keresztül.

A savariamuseum.hu oldal használ marketing célu sütiket. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.

Marketing célu sütik:    
_fbp - Szolgáltató: savariamuseum.hu; Típus: HTTP; Lejárati idő: 3 hónap; Leírás: Facebook Pixel süti, hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára .
fr - Szolgáltató: facebook.com; Típus: HTTP; Lejárati idő: 3 hónap; Leírás: Facebook süti, hírdetési termékek kínálása (például valós idejű ajánlatok harmadik féltől).
tr - Szolgáltató: facebook.com; Típus: HTTP; Lejárati idő: munkamenet vége; Leírás: Facebook süti, hírdetési termékek kínálása (például valós idejű ajánlatok harmadik féltől).

A savariamuseum.hu által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

Az alábbi segítséget tudjuk nyújtani, a sütik beállításához:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu, vagy chrome://settings/content/cookies
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k
IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

A weboldal üzemeltetője és karbantartója az Unique IMG Bt. (9700 Szombathely, Kós Károly u. 18.)

A Múzeum hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük.
A Múzeum az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A Múzeum a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

A Múzeum a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Múzeum fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során. A Múzeum csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint a Múzeum jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Múzeum a tiltakozást - az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Múzeum a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Múzeum az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@savariamuseum.hu e-mail címen, valamint a 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. postacímen fogadja.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátja:
Dap Sec Kft.
9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.
info@dapsec.hu

 
Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.