Őszi tárlatvezetések

2022. szeptember 25. (vasárnap) 15.00
VASI SKANZEN
A természeti gazdálkodás emlékei
Ingyenes tárlatvezetés

A falusi közösségekben még a 20. század első felében is jelen voltak a régmúlt időkből fennmaradt olyan tevékenységek, mint a gyűjtögetés, a kasos méhészet, vagy a népi vadfogás és a halászat. A természeti gazdálkodás archaikus gyakorlatai a családi szükségletek kielégítését és a jövedelemszerzés kiegészítését segítették. A népi természetismereten alapuló hagyományos eljárások a gyerekek között is sokáig tovább éltek. Az előadással, tárlatvezetéssel egybekötött séta során a természeti környezet és a tájban élő ember kapcsolatának emlékeit fogjuk felkeresni.
Tárlatvezető: dr. Illés Péter etnológus

2022. október 9. (vasárnap) 15.00
Jancsikörte, vízitök - Növényi sokféleség a Vasi Múzeumfaluban
Ingyenes tárlatvezetés

A Vasi Skanzen növényi környezete (a Beythe-kert) a 2010-es évtizedben megújult. Bővült a vasi tájra jellemző erdei fák és cserjék köre, a malomágban tündérrózsa virít és vízitök terem. Helyet kaptak szőlő- (Márton-hegy) és gyümölcs- (Csemete-iskola) tájfajták, amik a növényvilág tekintetében is igyekeznek megjeleníteni azt a törekvést, amellyel a néprajzi szakterület őrzi a régi vasi falusi világ népeinek, műveltségének gazdag sokféleségét, változatos építészeti, tárgyi örökségét. A Szombathely zöld szívében tett sétán megemlékezünk a névadó Beythe Istvánról, Batthyány Boldizsár németújvári humanista műveltségű főúr protestáns prédikátoráról is, akik a 16. század végén Carolus Clusius világhírű németalföldi tudós magyar munkatársai voltak Pannónia növényvilágának első tudományos feltárásában, a népi növény- és gombanevek összegyűjtésében.

Tárlatvezető: dr. Balogh Lajos botanikus