Tanai Ibolya

kommunikációs munkatárs
Email: tanai.ibolya@savariamuseum.hu
Telefon: 06-94/313-736
Mobil: 06-20/424-1101